Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Νορβηγία – ποιὸν ἐξυπηρετεῖ τὸ στυγερὸ ἔγκλημα;


Τὰ χαρτιὰ ἔχουν, πλέον, ἀνοίξει: δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἰσλαμιστὴ δράστη - ἀλλὰ γιὰ «ἀκροδεξιό»! Ποὺ ἤθελε, λοιπόν, μιὰ κίνηση Εὐρωπαϊκῆς ἀνεξαρτησίας, ἀγῶνα κατὰ τοῦ «πολυπολιτισμοῦ» καὶ τὴν ἐπαναπροώθηση στὶς χῶρές τους τῶν μεταναστῶν – μᾶς λένε · ποὺ ἔβλεπε νὰ κινδυνεύῃ ἡ χριστιανικὴ Δύση. Κι ὅπως τὰ πονηρὰ ΜΜΕ μᾶς ἔχουν μάθει, τέτοια γνωρίσματα παραπέμπουν ἀμέσως σ᾿ ἕνα τυπικὸ «νεοναζί».

Κι αἴφνης νά σου, ὁ ὑποτιθέμενος αὐτὸς προστάτης τῆς Δύσεως καὶ λάτρης τῆς Λευκῆς Φυλῆς, προκειμένου νὰ διαλαλήσῃ τὶς ξενοφοβικές του ἀπαιτήσεις, πάει καὶ ἐκτελεῖ μιὰ ἑκατοντάδα νεαρῶν παιδιῶν τῆς ἴδιας του ἐπαπειλούμενης φυλῆς.

Μοιάζει σὰν κάποιος ἀκτιβιστὴς τῆς Greenpeace νὰ πυροβολοῦσε ἑκατὸ γαλάζιες φάλαινες ἢ δελφίνια, προκειμένου νὰ διαφημίσῃ τὴν ὑπόθεση τῆς προστασίας τους, πρὸ τοῦ ἐπαπειλοῦντος ἀφανισμοῦ των!

Μπορεῖ κανεὶς ἄνθρωπος νὰ πάρῃ τέτοια ἀλληλουχία στὰ σοβαρά;

Ἢ θἆταν ἆρά γε ποτὲ δυνατόν, κάποιος ἀντίμαχος τῆς πυρηνικῆς ἐνεργείας νὰ ἐμόλυνε μίαν ἑκατοντάδα περιοίκων ἑνὸς πυρηνικοῦ ἀντιδραστῆρος μὲ ραδιενέργεια, προκειμένου νὰ διαδηλώσῃ κατὰ τοῦ κινδύνου πυρηνικῆς μολύνσεως;

Ἀδιανόητα πράγματα, βεβαίως. Ὁ δολοφόνος τῆς Νορβηγίας δὲν μοιάζει μὲ κανένα πέραν κάθε νηφαλίου ψυχραιμίας «τσιτωμένο» κυνηγὸ τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας. Ἀπεναντίας, ἐγκλήματα μὲ ἰδεολογικὰ κίνητρα πάντοτε ἀκολουθοῦν κάποιαν ὡρισμένη λογική – πού, στὴν ἐπίσημη ἐκδοχὴ τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος, ὁλοκληρωτικῶς ἀπουσιάζει. Ἀλλὰ οὔτε κι ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἐξαίρεση, μᾶς ἔχουν πιὰ συνηθίσει: ὅποτε συμβῇ κάτι, κάπου, ἡ ἐπίσημη ἐκδοχὴ πάντοτε εἶναι τραβηγμένη ἀπὸ τὰ μαλλιά…

Ὅμως οἱ περὶ αὐτὴν τὴν τραγῳδία τρόμου ἀλλεπάλληλες παραδοξότητες συνεχίζονται: ἡ νορβηγικὴ ἀστυνομία χρειάσθηκε μιὰν ὁλόκληρη ὥρα, ὥστε νὰ προσδράμῃ στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος. Πρῶτα δὲν εὕρισκαν ἑλικόπτερο, κατόπιν βούλιαξε τὸ σκάφος τῆς ἀστυνομίας - ὥσπου, τέλος, νὰ καταφύγουν οἱ προστάτες τῆς τάξεως στὴν χρήση ἰδιωτικῶν πλοιαρίων γιὰ νὰ φθάσουν στὸ νησί. Ὁ δολοφόνος διέθετε ὅλην τὴν χρονικὴ ἄνεση ὥστε ν᾿ ἀποτελειώσῃ τὸ αἱματηρό του ἔργο.

Σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν ὅλα τοῦτα τὰ παράδοξα, ὁ πολυμήχανος αὐτὸς θαυματοποιὸς εἶχε προηγουμένως μόλις καταφέρει νὰ πυροδοτήσῃ καταμεσῆς τοῦ κυβερνητικοῦ τετραγώνου μιὰ βόμβα τέτοιας ἰσχύος, γιὰ τῆς ὁποίας τὴν κατασκευὴ καὶ οἱ πλέον πεπειραμένοι ἐπαγγελματίες βομβοποιοὶ τῆς Βαγδάτης θὰ ἦσαν πολὺ περήφανοι! Ὑποτίθεται δὲ πὼς στόχευε, λέει, στὴν κατασφαγή - ἤ, τοὐλάχιστον, τὴν παράλυση - τῆς νορβηγικῆς κυβερνήσεως.

Ὡραῖα λοιπόν, κατανοητὸν πὼς κάποιος ποὺ αἰσθάνεται ἑαυτὸν τυραννοκτόνον κάνει τέτοια σχέδια. Τὶ θὰ ἔκανε, ὅμως, ἕνας κανονικὸς ὠργισμένος πολίτης, ἀποφασισμένος νὰ καθαρίσῃ τὴν κυβέρνησή του; Θὰ φρόντιζε φυσικὰ νὰ μάθῃ, πότε θὰ εἶχε μέγιστες πιθανότητες, ὥστε οἱ κύριοι ὑπουργοὶ νὰ εὑρίσκωνται πράγματι ἐκεῖ, ὅπου σκόπευε νὰ τοὺς σκοτώσῃ.

Πάντως ὁ πολυμήχανός μας ἐν λόγῳ «ἀκροδεξιὸς» δράστης δὲν ἐπιδεικνύει αὐτὴν τὴν στοιχειώδη εὐφυΐα. Ἐπιλέγει νὰ δράσῃ ἐν μέσῳ διακοπῶν θερινῶν – κι ἀπὸ τὶς διακοπές, μάλιστα, ἐπιλέγει ἀπόγευμα Παρασκευῆς, ὡς ἐὰν ἤθελε νἆναι βέβαιος ὅτι ἀκριβῶς οἱ στόχοι του δὲν θὰ βρίσκονταν ἐκεῖ. Ποιὸς δὲν ξέρει, ὅτι μέσα σὲ τέτοια κτήρια ἀπόγευμα Παρασκευῆς, τέλη Ἰουλίου, τὸ πολὺ νὰ βρεθοῦν κἀναδυὸ καθαρίστριες καὶ κάποιοι κλητῆρες; Ὁπότε πλήττονται μόνον οἱ ἀθῶοι διαβάτες - ἀπὸ τὸν νορβηγικὸ λαό, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ὁ «νεοναζὶ» ἀγωνίζεται γιὰ νὰ προστατεύσῃ!

Φαντασθῆτε τὸν Βίλχελμ Τὲλ (Wilhelm Tell) νὰ στήνῃ ἐνέδρα γιὰ τὸν Γκέσλερ πίσω ἀπὸ ἕνα δένδρο πάνω στὸ κούφιο πέρασμα μὲ τὴν βαλλίστρα του, καθυστερώντας ὅμως τόσο, ποὺ ὁ Γκέσλερ νὰ ἔχῃ ἐν τῷ μεταξὺ φύγει γιὰ παραθέριση σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἁψβουργικὰ παλάτια στὴν Βιέννη ἢ στὴν Βοημία · ὁπότε, ὅμως, νὰ τεντώνῃ τὴν χορδή του γιὰ νὰ σκοτώσῃ ἀντ᾿ ἐκείνου τοῦ τυράννου κάποιους τυχαίους περαστικοὺς Ἑλβετούς!

Τὸ σκηνικὸ αὐτὸ μοιραίως ἀνακαλεῖ στὴν μνήμη μας κάποια 11η Σεπτεμβρίου, ὁπότε, ἐπίσης, θὰ βρίσκονταν περὶ τὶς 8 τὸ πρωὶ στοὺς πύργους τοῦ παγκοσμίου ἐμπορικοῦ κέντρου κυρίως καθαρίστριες καὶ κάποιοι κλητῆρες, τοὺς ὁποίους καὶ θὰ ἔπλητταν, ἀντὶ τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν, ποὺ τὴν ὥρα ἐκείνη ἀκόμη οὔτε ποὺ θὰ εἶχαν σηκωθῆ ἀπὸ τὶς κλίνες τους.

Τότε ἡ διευθύνουσα ἀμερικανοσιωνιστικὴ Μαφία χρειάζονταν κάποιο πρόσχημα γιὰ τὸν σχεδιασμένο τους πόλεμο κατὰ τοῦ Ἰσλάμ - ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν, ὣς τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Λιβύη καὶ μέχρι τὸν ἀκόμη κατὰ τοῦ Ἰρὰν ἐπικείμενο.

Καὶ τώρα, τὶ στοχεύεται;

Τὸ στόχαστρο τοῦ Ἐχθροῦ τώρα ἐμφανῶς στρέφεται πρὸς τὴν ἀναδυομένη κίνηση εὐρωπαϊκῆς ἀντιστάσεως κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς ἰσοπεδώσεως: τὸ γεγονός μᾶς τιμᾷ μέν, ὅμως καὶ ἐγρηγοροῦμεν, καθὼς ἡ ἐκ μέρους του προϊοῦσα εἰς ἔγκλημα ἀναγωγὴ τῆς ὅποιας πολιτικῆς ἐναντίον του ἀντιστάσεως πλησιάζει στὸ ὑστερικὸ ἀπώγειό της.

Γιατί, λοιπόν, νὰ μὴ πυροβολήσῃ ὁ ἀναλαβὼν τέτοιαν ἀποστολὴ δράστης μαύρους ἀφρικανοὺς ἢ μουσουλμάνους μετανάστες, κατὰ τῶν ὁποίων κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐκδοχὴ καὶ ἐστόχευε – ἀλλὰ νορβηγούς;;;

Ἡ ἐμπλεκομένη ψυχολογία εἶναι λεπτοτάτη: Ἂν ἀνατίναζε κάποιο τζαμὶ διαρκούσης τῆς δεήσεως τῆς Παρασκευῆς, θὰ εἶχε ἐξασφαλισμένη τὴν ἀδιαφορία ἤ, ἀκόμη, καὶ τὴν ἀνομολόγητη χαιρέκακη ἐπικρότηση πολλῶν συμπατριωτῶν του νορβηγῶν καὶ λοιπῶν εὐρωπαίων. Δὲν θέλησαν, ὅμως, οἱ ὅποιοι σχεδιασταὶ κάτι τέτοιο. Ἡ βαθυτάτη ἀγανάκτηση ἀπὸ τὴν μαζικὴ δολοφονία ποὺ διεπράχθη ᾿πάνω στοὺς ἴδιους τους, τοὺς δικούς τους ἀνθρώπους μεταστρέφεται ἀμέσως σὲ μῖσος καὶ ἀποστροφὴ κατὰ τῆς ὑποτιθεμένης καὶ σφυρηλατηδὸν ὅπως-ὅπως προβαλλομένης κοσμοθεωρίας τοῦ δράστου (ΣτΜ: Ἐπὶ δὲ συναισθηματικῶς φορτισμένων καὶ διὰ ἱστορικῆς παραχαράξεως τεχνουργημένων ἀνακατευθυνουσῶν καὶ θεμελιωδῶς συγχεουσῶν διαβολικῶν χειραγωγήσεων τῶν λαῶν οἱ γνωστοὶ-ἄγνωστοι ἄρχοντες τοῦ παρασκηνίου ἔχουν, ἄλλως τε, ὑπαρξιακὴ ἐμμονή, ἔχοντας ἀναγάγει τὸ ἀντικείμενον εἰς ὑψηλὴν ταλμουδικὴν τέχνην… Δὲν εἶναι διόλου τυχαῖον ὅτι στὸ Ἰσραὴλ ὑπάρχει κῦμα θαυμαστῶν τοῦ δράστου, ποὺ λένε πὼς τὸ ἄξιζαν οἱ παλιο-νορβηγοί, ποὺ καταδικάζουν συνεχῶς τὸ Ἰσραήλ, βλ. http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-reaction-to-bds.html καhttp://www.armahellas.com/?p=3746 ). Κι ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ὁ στόχος: Τὰ τηλεκατευθυνόμενα ἄβουλα ἀθύρματα τῶν ΜΜΕ αὐτομάτως θὰ συνδέουν ἐφ᾿ ἑξῆς συνειρμικῶς κάθε κίνηση Εὐρωπαϊκῆς ἀνεξαρτησίας μὲ τὴν ἀνάμνηση ἑνὸς κατὰ τοῦ ἰδίου των λαοῦ στρεφομένου ἀποτροπαίου ἐγκλήματος.

Ἔτσι, ὅταν πάλι στὸ μέλλον ὑποτιθέμενοι ἀκροδεξιοὶ ἢ ἐθνικισταὶ θὰ ἐκμηδενίζωνται διὰ ἐξοντωτικῆς δυσφημίσεως, κοινωνικῆς καταστροφῆς ἢ καθείρξεως γιὰ ἐγκλήματα σκέψεως καὶ γνώμης κ.λπ., τὰ ΜΜΕ θὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν σφαγὴ τῆς Νορβηγίας, ὥστε ν᾿ ἀποσπάσουν τὴν ἀκόμη θερμότερη ὲπικρότηση τοῦ ἀποναρκωμένου τους κοινοῦ.

Ὅπου κι ἂν ἀκουστῇ κρότος ποὺ ν᾿ ἀποδίδεται στοὺς ἐθνικιστάς, δύναται νὰ εἶναι κανεὶς ἐκ προοιμίου σχεδὸν βέβαιος ὅτι θὰ πρόκειται περὶ προβοκάτσιας ἐκ μέρους ἐκείνων ποὺ ἔχουν συμφέρον. Διότι δὲν ὑπάρχουν σοβαροὶ ἀκτιβισταὶ τοῦ ἐθνικῶς καὶ εὐρωπαϊκῶς συνειδητοῦ στρατοπέδου ποὺ νὰ μὴ συνειδητοποιοῦν πλήρως, ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος τυχὸν ψευδο- ἢ παραστρατιωτικὴ μορφὴ ἀντιστάσεως κατὰ τοῦ κρατοῦντος Συστήματος θὰ συνιστοῦσε τελείαν παραφροσύνην, καθὼς ἡ κρατοῦσα πολιτικὴ Μαφία ἐλέγχει ἀκόμη πλήρως καὶ ἀποκλειστικῶς τὰ πάντα.

Ὡς ἐκ τούτου, τὸ στρατηγικό μας τρίπτυχο θὰ εἶναι:

Λαϊκὴ Διαφώτισις-Ὀργάνωσις τῆς Κινήσεώς μας–Πολιτικὴ Ἀντίστασις

Ἡ διάτρητη κι ἀσυμμάζευτη ἐνέργεια τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν Νορβηγία δὲν μᾶς ἀγγίζει καθόλου. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ φέρει καθαρὴ ὑπογραφή. Ἀπευθύνονται, λοιπόν, ἀποκλειστικῶς σὲ ἠλιθίους;

25η Ἰουλίου 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ

BERNHARD SCHAUB

www.europaeische-aktion.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.