Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Φυσικός Νόμος και Εθνικοσοσιαλισμός. Ελευθερία, Ιεραρχία, Τάξη, Πειθαρχία.


Όπως αναφέραμε στην ενότητα 1.6 με θέμα «Ο Φυσικός Νόμος στον Ηράκλειτο»:

Σοφία για τους ανθρώπους είναι ο εναρμονισμός της ζωής τους , των κοινωνιών τους και των Νόμων της Πολιτείας τους με τον Φυσικό Νόμο, ο οποίος προέρχεται από τον Θεό. Και πρέπει να μάχονται για αυτόν τον σκοπό, όπως πρέπει να μάχονται και για τα τείχη τους.

Τον 20ό αιώνα επανεμφανίστηκε στην Ευρώπη ένα κίνημα που έθετε ως βασική του αρχή την προαιώνια αυτήν Κοσμική αρχή των Αρχαίων Ελλήνων και όλων των ακμαίων (αυθεντικών) Αρίων κοινωνιών που εμφανίστηκαν ποτέ στην Γη. Ήταν η έκφραση του προαιωνίου Αρίου και Κοσμικού πνεύματος ως πολιτικού κινήματος μέσα στον 20ο αιώνα και ονομάστηκε «Εθνικοσοσιαλισμός».
Κάθε πολιτική αρχή του Εθνικοσοσιαλισμού διέπεται από αυτό το πνεύμα και σχετίζεται με την αρχή του εναρμονισμού με τον Φυσικό Νόμο.

Για παράδειγμα:

H Φύσις έφτιαξε τον Άριο άνθρωπο ως κοινωνικό όν , ώστε από να αποτελεί ζωντανό κύτταρο μιας συγκεκριμένης εθνοφυλετικής κοινότητος όπως και ολοκλήρου του Φυσικού κόσμου και όχι αποκομμένη ατομική οντότητα. Η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται από το εάν τόσο ο ίδιος μέσα στην Ψυχή του, όσο και οι κοινωνίες του διέπονται από Φυσική Αρμονία. Η Φυσική Αρμονία μπορεί να υπάρχει μόνον όταν επικρατεί Φυσική Τάξη, σε αντιδιαστολή με το Χάος (όπως π.χ. εκδηλώνεται στον φιλελευθερισμό και στις σημερινές κοινωνίες της Δύσεως) - και όταν η κοινωνία διέπεται από ομοψυχία και φυλετική ομοιογένεια. Η κάθε Φυλή συνδέεται άμεσα με την Γη όπου η Φυλή έζησε και αναπτύχθηκε μέσα στο πέρασμα των αιώνων, τόσο εις ό,τι αφορά στις παραδόσεις της και τον πολιτισμό της, όσο και στα βιολογικά της χαρακτηριστικά (όπως η καφέ αρκούδα δεν είναι φτιαγμένη για να ζει στους Πόλους αλλά σε Δάσος και η λευκή αρκούδα δεν είναι φτιαγμένη για να ζει σε Δάσος αλλά στους Πόλους, αντίστοιχα πρέπει να σκεφθεί κανείς ότι ένας Νέγρος , ένας Πακιστανός ή ένας Εβραίος δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν στην Ευρώπη). Η ίδια η Φύσις δεν δημιουργεί τους ανθρώπους «ίσους» αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αυτή η διαφορετικότητα δεν οφείλεται μόνον «στις επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσε» όπως λένε οι κοινωνιολόγοι και οι μαρξιστές, αλλά κυρίως οφείλεται στο Αίμα, στα γονίδια που έχει κληρονομήσει από τους προγόνους του, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την Φυλετική καταγωγή του και τα ιδιαίτερα φυλετικά του στοιχεία. Οι Φυλές δεν είναι «ίσες» αλλά διαφορετικές, επειδή η ίδια η Φύσις τις κατεσκεύασε έτσι, ώστε η καθεμία να έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η φυλετική επιμειξία συνιστά, λοιπόν, ματαίωση και καταστροφή του διά μέσου τεραστίων περιόδων συντελεσθέντος έργου της φύσεως. Ο «φεμινισμός» και η «ισότητα των δύο φύλων» αποτελούν παραβίαση του διαχωρισμού των ανθρώπων από την ίδια την Φύση σε δύο διαφορετικά και συμπληρωματικά πολωμένα φύλα, με διαφορετικού προσήμου, ούτως ειπείν, χαρακτηριστικά το καθένα. Η ομοφυλοφιλία αποτελεί αισχρή ασέβεια του ατόμου προς την ίδια του την γενετήσια Φύση, η δε θηλυπρέπεια του άρρενος φύλου, όπως και η αρρενοποίηση/εκμαιναδισμός των γυναικών, αναιρεί την θεμελιώδη εκείνη πολικότητα και διαφορά δυναμικού που παράγει Ζωή, Αρμονία και αληθινή Σωφροσύνη, με παραβίαση και των αντιστοίχων γενετησίων χαρακτηριστικών που έδωσε η Φύσις στο κάθε φύλο.

Η κοσμοθεωρία και βιοθεωρία του Εθνικοσοσιαλισμού δεν είναι κατασκεύασμα κάποιου ανθρώπου, ούτε δημιούργημα της «δεκαετίας του 30» αλλά είναι η προσέγγιση της Αιωνίας Κοσμικής Αληθείας από τον Άριο άνθρωπο διά μέσου των αιώνων.

Οποιοσδήποτε, μέσα από εσωτερική πνευματική αναζήτηση, καταφέρει να κατανοήσει έστω και κάποια βασικά στοιχεία αυτής της Αιωνίας Κοσμικής Αληθείας και να κατανοήσει, έστω και σε ένα αρχικό στάδιο, την Ουσία της σκέψεως οποιουδήποτε αξιοσημειώτου Αρίου φιλοσόφου, είτε από οποιαδήποτε Αρία παράδοση, θρησκεία ή μυθολογία, αυτονόητα και άμεσα θα αναγνωρίσει: «Ναι ο Αδόλφος Χίτλερ είχε δίκιο!».

Διότι οι παρανοήσεις, διαστρεβλώσεις και τα επιδερμικά υποκατάστατα, συνήθως δε και παπαγαλισμένα και δογματικά, της αληθούς και εναργούς Νοήσεως συνιστούν ομού σύμπλεγμα καί σύσσωμα που φράσσει την αντίληψη – και η διάλυση μιας εξ αυτών, αν δεν προλάβουν (: προλήψεις!) οι λοιπές εκ του συμπλέγματος να «επισκευάσουν» την «διάτρηση», μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς το Φώς, εφ’ όσον συνεχισθεί η αποδόμηση και αποβολή της «κόπρου του Αυγείου»...

Και ταυτόχρονα θα νοιώσει οργισμένος με την ψεύτικη εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία, τα Μέσα Μαζικής Εξαπατήσεως και διάφορες «πολιτικά ορθές» οργανώσεις για τον Εθνικοσοσιαλισμό, όπως και κάποιοι που σηκώνουν τα σύμβολα του «Εθνικοσοσιαλισμού» με κίνητρα το οικονομικό κέρδος , τα πολιτικά παιχνίδια εντός του συστήματος και ταυτόχρονα μια εσωτερική ψυχοπαθολογία και διαστροφή. Και θα αντιληφθεί ότι η εικόνα που παρουσιάζουν όλοι αυτοί για το «τι είναι Εθνικοσοσιαλισμός» δεν έχει έστω και την ελαχίστη σχέση ή συνάφεια με την πραγματική του έννοια και σημασία.

Λένε αρκετοί, ότι στην εποχή μας δεν μπορούμε να αντιγράψουμε το κίνημα της δεκαετίας του 30, καθώς η δεκαετία του 30 έχει περάσει. Πρέπει, λένε, να διαμορφωθεί σήμερα ένα κίνημα με τέτοια χαρακτηριστικά, ώστε να είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για την σημερινή εποχή. Σωστά! Όμως οι μόνοι που το κατανοούν αυτό, και που μάλιστα το πράττουν, είναι οι ίδιοι οι αληθινοί εθνικοσοσιαλιστές, με την αυθεντική έννοια του όρου. Είναι εντελώς προφανές και αυτονόητο για έναν εθνικοσοσιαλιστή, ότι το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα της εποχής μας δεν μπορεί να αποτελεί κάποια στείρα αντιγραφή του κινήματος μιας προγενέστερης περιόδου. Θα αποτελεί, όμως, μια ακόμη έκφραση του αιωνίου αυτού Αρίου πνεύματος, αυτών των αιωνίων και αμεταβλήτων αξιών και αρχών. Το πώς εν τέλει θα εκφρασθούν εξωτερικά αυτές οι αξίες και αρχές, με ποια μορφή, αυτό θα διαμορφωθεί μόνο του μέσα από τις συνθήκες ενός Αγώνος που θα διέπεται από αυτές.

Γι΄ αυτό, όταν κάποιος επιθυμεί να συμβάλει σήμερα στο να χτιστεί ένα κίνημα που να απευθύνεται στις «ανάγκες της εποχής μας», θα πρέπει ακριβώς να ξεκινήσει μελετώντας , κατανοώντας , ενσαρκώνοντας και θέτοντας ως θεμέλιο αυτού που προσπαθεί να κτίσει αυτές τις αιώνιες αμετάβλητες αξίες και αρχές, την Αρία παράδοση , κοσμοθέαση και στάση ζωής. Αυτό όμως το κάνουν μόνο οι εθνικοσοσιαλιστές, προς τους οποίους οι εν λόγω ρηχοί και ιδιοτελείς ευφυολόγοι επιρρίπτουν την μομφήν.

Εάν κάποιος δεν αντιληφθεί αυτήν την τελευταία αλήθεια, τότε το «νέο» το οποίο επαγγέλλεται ότι θα χτίσει θα είναι απλώς νέο μόνον κατά την εμφάνιση - ενώ στο πραγματικό του περιεχόμενο, όσες «επαναστατικές» διακηρύξεις και αν φέρει, δεν θα αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια ακόμη «νέα» πολιτική έκφραση από ένα πρόβλημα αρκετά παλιό, από την αποκοπή του Αρίου ανθρώπου από τον Φυσικό νόμο, τον Κοινό Λόγο και την Αρία παράδοση, κοσμοθέαση και πολιτισμό.

Αυτή η αποκοπή είναι το κεντρικό πρόβλημα της εποχής μας , το οποίο εκφράζεται πολύπλευρα ως πολλά και διαφορετικά προβλήματα, που εμφανίζονται σε διαφόρους τομείς (μεταναστευτικό, οικονομία, εγκληματικότητα , αναξιοκρατία, οικολογική καταστροφή, ανεργία, αεργία κλπ). Ο,τιδήποτε «νέο», λοιπόν, κινείται εντός των πλαισίων αυτής της ιδίας της αποκοπής, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι επαναστατικό, παρά θα είναι μετά απολύτου βεβαιότητος μια ακόμη ανατροφοδότηση της παρακμής , του χάους και της αποπνευματοποιήσεως που διέπουν τις σημερινές κοινωνίες. Γι΄ αυτό οποιαδήποτε τέτοιου τύπου προσπάθεια για «νέο» κίνημα, πέρα που τις αυθεντικές αρχές και αξίες του Εθνικοσοσιαλισμού και της Αρίας παραδόσεως, όσο καλοπροαίρετη και αν μπορεί να είναι, τα μόνα αποτελέσματα που δύναται να έχει είναι η συνέχιση του αποπροσανατολισμού και η ανακύκλωση της πνευματικής συγχύσεως.


Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι η μέγιστη Πολιτική και Κοινωνική Ελευθερία.

Θα αναρωτηθεί κανείς, αφού ο Εθνικοσοσιαλισμός έχει ως βασικές του αξίες την Στρατιωτική Πειθαρχία και την Τάξη, πως είναι δυνατόν να ισοδυναμεί με την ελευθερία;
Νόμος είναι η Πειθαρχία στην θέληση του Ενός (τον Φυσικό Νόμο, την Θέληση του Κοσμικού Πνεύματος, από την οποία πρέπει να διέπεται και η Εθνοφυλετική κοινότητα) έλεγε ο Ηράκλειτος . Ο άνθρωπος, καθώς αποτελεί μέρος της ίδιας της Φύσεως, δεν μπορεί ποτέ να «υπερβεί» την ίδια του την Φύση, δεν μπορεί να αποκτήσει «ελευθερία» μεγαλύτερη από τα όρια που καθορίζει ο Φυσικός Νόμος και η Φυσική Τάξις . Έτσι, λοιπόν, όταν οι Νόμοι μιας Πολιτείας είναι εναρμονισμένοι με τον Φυσικό Νόμο και όταν η Πολιτεία διέπεται από την Φυσική Τάξη, δίχως να παρεμβαίνουν κατασκευασμένοι από ανθρώπους αντιφυσικοί «νόμοι» που περιορίζουν την ανθρώπινη ελευθερία, και όταν το Χάος μειώνεται στο ελάχιστο, τότε άνθρωπος βιώνει την μέγιστη δυνατή κοινωνική και πολιτική ελευθερία.
Ο Ηράκλειτος, λοιπόν, μιλά για Πειθαρχία στην θέληση του Ενός , που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη υποκειμενική «γνώμη» - μη αναφερόμενος σε πειθαρχία σε ανθρώπους αλλά σε πειθαρχία στον Κοσμικό Νόμο. Μια εθνικοσοσιαλιστική κοινότητα είναι Ιεραρχημένη και στην κορυφή της Φυσικής ιεραρχίας της βρίσκονται αυτοί που μπορούν καλύτερα από τους υπόλοιπους να αντιληφθούν τον «Κοινό Λόγο», να κατανοήσουν τον Φυσικό Κοσμικό και Θεϊκό Νόμο , να αποτελέσουν με τον τρόπο ζωής τους πρότυπα και ζωντανή και ανθρώπινη έκφρασή του και να εργασθούν με αυτά τα κριτήρια προς όφελος της κοινότητος της Φυλής και του Αίματος. Η Κοινότητα πειθαρχεί στις κατευθύνσεις που δίδονται από τους Αρίστους, και κυρίως σε αυτές που δίδονται από τον Αρχηγό-Οδηγό (η τόσο γνωστή γερμανική λέξη Führer «Φύρερ» σημαίνει Οδηγός), στο πρόσωπο του οποίου αντιπροσωπεύεται η ενότητα και το πνεύμα ολόκληρης της Κοινότητος. Έτσι κανείς δεν πειθαρχεί σε υποκειμενικές «γνώμες», δοξασίες κατασκευασμένες από ανθρώπους, αλλά πειθαρχεί στον Φυσικό Νόμο, καθώς (και καθ΄ όσον) η θέληση των Αρίστων με πρώτο τον Αρχηγό είναι εναρμονισμένη με αυτόν. Και όταν η θέληση του Ανθρώπου εναρμονίζεται με την «Θέληση του Ενός», τότε ο Άνθρωπος μπορεί να θριαμβεύσει - και τότε και μόνον τότε μπορούμε να μιλήσουμε για την «Δύναμη και τον Θρίαμβο της Θελήσεως».

Και όμως οι Άριστοι αριθμητικά αποτελούν ισχνή μειονότητα, είναι αυτοί όμως οι καταλληλότεροι και ικανότεροι από όλους για να δείξουν τις κατευθύνσεις. «Ένας άνθρωπος για εμένα ισοδυναμεί με χιλιάδες, εάν είναι άριστος», έλεγε ο Ηράκλειτος. «Εἷς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι.»

Αντίθετα από τον Εθνικοσοσιαλισμό, σε άλλα πολιτικά συστήματα ο άνθρωπος καλείται να πειθαρχήσει στην συνισταμένη των αποκομμένων από τον Φυσικό Νόμο και τον Κοινό Λόγο θελήσεων , επιθυμιών , γνωμών και διαταγών κάποιων ανθρωπίνων «εγώ», που με κάποιον μη αξιοκρατικό τρόπο έχουν αποκτήσει την δύναμη να επιβάλλουν τις θελήσεις τους στους υπολοίπους. Γι΄ αυτό μια εθνικοσοσιαλιστική κοινωνία, είναι η πιο ελεύθερη κοινωνία που μπορεί να γνωρίσει ποτέ ο άνθρωπος. Ενώ στην «δημοκρατία» ο άνθρωπος είναι υποταγμένος στην συνισταμένη «γνωμών» ατόμων που κινούνται ο καθένας με βάση ένα ατομικό συμφέρον και συναγελάζονται ως μάζες, διαμορφώνοντας ρευστές αριθμητικές πλειοψηφίες ατομικών συμφερόντων, στον μπολσεβικισμό είναι υποταγμένος στην θέληση της κομματικής γραφειοκρατίας, στον αναρχισμό είναι υποταγμένος στην άναρχη κίνηση και συμπεριφορά μαζών και στην όποια «ηθική» και «επιθυμία» του καθενός, στον καπιταλισμό είναι υποταγμένος στην Οικονομία και σε αυτούς που βρίσκονται πίσω από αυτήν (και αντί να υπάρχει η οικονομία για να υπηρετεί τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ζει εγκλωβισμένος στο να υπηρετεί την οικονομία.)

Καθώς ο Εθνικοσοσιαλισμός αποτελεί την μέγιστη δυνατή ελευθερία για τον Άριο άνθρωπο, οποιαδήποτε υποχώρηση από την αυθεντική έννοια του Εθνικοσοσιαλισμού, οποιαδήποτε μετάλλαξή της και προσπάθεια αναμείξεώς της με άλλα πολιτικά ρεύματα (όπως αναρχία, μπολσεβικισμός κλπ) ή με ξένες προς την Αρία παράδοση ιδεοληψίες και δόγματα (όπως Ιουδαιοχριστιανισμός, Ισλάμ κλπ) είναι μια κίνηση προς την ανελευθερία.


Η Κοσμική Ιεραρχία.

Η έννοια «ιεραρχία» περιλαμβάνει τις έννοιες του Ιερού και του «άρχειν». Αυτός που άρχει τα πάντα είναι ο Φυσικός Θεϊκός Νόμος. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της «ιεραρχημένης κοινότητος». Μια κοινότητα , οργάνωση ή οποιαδήποτε ομάδα, είναι ιεραρχημένη όταν έχει ως κεντρικό της άξονα αυτόν τον Νόμο και όταν η εσωτερική της δομή χαρακτηρίζεται από την Φυσική Τάξη, την Τάξη που εναρμονίζεται με τον Φυσικό Νόμο. Η ίδια η Φύσις έχει ορίσει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι «ίσος» με κανέναν άλλο. Οι Άριστοι, αυτοί που έχουν εναρμονίσει την βούλησή τους με τον Κοινό Λόγο και κατευθύνονται από αυτόν, είναι και οι καταλληλότεροι για να δείχνουν τον δρόμο στην κοινότητα. Το κάθε μέλος της κοινότητος, από τον Αρχηγό έως και τον τελευταίο στρατιώτη, έχοντας αποκτήσει αυτογνωσία, νιώθει υπερήφανος για την Τιμή και αντιμετωπίζει με Χαρά το Καθήκον του αγώνος για την διαφύλαξη της Φυσικής Τάξεως και για την αποκαστάστασή της, εφόσον έχει διαταραχθεί.

Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι καμία από τις συνήθεις πολιτικές οργανώσεις της εποχής μας δεν είναι ούτε «ιεραρχημένη» ούτε «ιεραρχική», διότι δεν πληροί απολύτως καμιά από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Μια εθνικοσοσιαλιστική κοινότητα οφείλει, όμως, να είναι και ιεραρχική και ιεραρχημένη, υπό την πραγματική διάσταση των εννοιών.


Η Κοσμική Τάξις.

Η έννοια της Τάξεως βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με την έννοια του Χάους. Η έννοια της τάξεως υποδηλώνει και την έννοια της «σωστής σειράς», της σωστής θέσεως στο κάθε τι. Σε μια κοινωνία που διέπεται από Φυσική Τάξη καθένας βρίσκεται στην σωστή του θέση (αντίθετα στον καπιταλισμό, για παράδειγμα, ο υπουργός «παιδείας» μπορεί να διαθέτει ελάχιστη πραγματική παιδεία, ο υπουργός «άμυνας» να μη έχει υπηρετήσει ποτέ στον στρατό, ενώ άνθρωποι που διαθέτουν στοιχεία πραγματικής παιδείας, να τοποθετούνται από το σύστημα στο κοινωνικό περιθώριο, στην ανεργία ή στο να εργάζονται στην ίδια τους την χώρα με όρους πολύ χειρότερους από έναν λαθρομετανάστη…)

Η έννοια της Τάξεως αυξάνει την ανθρώπινη Ελευθερία, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον κοινωνικό ρόλο για τον οποίον και είναι κατάλληλος. Επίσης είναι σαφές το παράδειγμα ότι, σε ένα σπίτι όπου τα πάντα είναι ακατάστατα και που διέπεται από χάος, ο άνθρωπος σπαταλά συνεχώς άσκοπα χρόνο ψάχνοντας και για να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία, αντίθετα με ένα τακτοποιημένο σπίτι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε μια κοινωνία.

Μια κοινωνία που διέπεται από Φυσική Τάξη και Φυσική Ιεραρχία δεν χαρακτηρίζεται από άσκοπες συγκρούσεις και δεν σπαταλούνται εκεί άσκοπα πόροι μέσω ενός γενικευμένου Χάους. Ο οικονομικός φιλελευθερισμός έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του το Χάος, το οποίο οδηγεί μεταξύ άλλων και σε μια τεράστια σπατάλη παραγωγικών πόρων. Γι΄ αυτό άλλωστε και έχει και το μοναδικό παράλογο χαρακτηριστικό, ενώ αρκετοί εργάζονται και παράγουν και μάλιστα σκληρά, να διέπεται και από περιόδους που, αντί για «ανάπτυξη» στον τομέα της παραγωγής, να έχουμε «ύφεση».


Η κοσμική Πειθαρχία.

Η έννοια της πραγματικής Πειθαρχίας δεν αποτελεί, όπως αρκετοί νομίζουν, την τάση κάποιου στο να αποδέχεται , να εφαρμόζει και να υπακούει χωρίς αντίρρηση τις «αποφάσεις» που λαμβάνονται είτε «συλλογικά» είτε από «ανωτέρους» , μέσα σε μια οποιαδήποτε «κοινότητα» που να διέπεται από μια οποιαδήποτε «τάξη» και κάποιον οποιονδήποτε «νόμο» .

Κάποιος που θα είχε τέτοια χαρακτηριστικά, δεν θα ήταν στην πραγματικότητα πειθαρχημένος αλλά άβουλος.

Η πραγματική πειθαρχία προϋποθέτει την ύπαρξη της Φυσικής Τάξεως μέσα στην ίδια την Ψυχή του ανθρώπου και του εσωτερικού άρχοντα, αυτού που ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες ως «Ηγεμονικόν».

Όταν ο εσωτερικός άρχων είναι συντονισμένος με τον Συμπαντικό «Κοινό Λόγο» και τον Φυσικό Νόμο, τότε έχουμε την πραγματική πειθαρχία που κατά τον Ηράκλειτο είναι η «Πειθαρχία στην θέληση του Ενός».

Υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων και στις κοινότητές τους. Σήμερα το «Ηγεμονικόν» απουσιάζει πλήρως από τις ψυχές των περισσότερων ανθρώπων, αντίστοιχα λοιπόν απουσιάζει και από τις κοινωνίες τους. Έτσι αντί για την Φυσική Αριστοκρατία επικρατεί η Δημοκρατία και οι κοινωνίες διέπονται από Χάος και όχι από Κοσμική Τάξη. Μια κοινότητα ανθρώπων έχει και αυτή την δική της «Ψυχή», όπως την έχει ένας άνθρωπος. Μια κοινωνία όπως οι σημερινές δεν διακρίνεται από ομοψυχία αλλά από τον ατομικισμό, που ισοδυναμεί με την διάλυση της Κοινοτικής Ψυχής κατ᾿ αντιστοιχία προς την εκ παραλλήλου διάλυση μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.

Στον Εθνικοσοσιαλισμό η πραγματική Πειθαρχία έρχεται μέσα από την Ομοψυχία των μελώνkτης Κοινότητος και τον συντονισμό της Ενιαίας Ψυχής τους με τον Συμπαντικό Θεϊκό Κοινό Λόγο. Στο πρόσωπο του Αρχηγού-Οδηγού εκφράζεται η ενότητα της Κοινότητος και αυτός είναι ο κύριος εκφραστής της Ψυχής της. Όλα τα μέλη της κοινότητος, όμως, είναι φορείς και εκφραστές αυτής της μιας Ψυχής, που χαρακτηρίζεται ταυτοχρόνως τόσον από απόλυτη ομοιομορφία , όσο και από πολυμορφία, υπό την έννοιαν της σχέσεως ανάμεσα στην Ενότητα και την Πολλαπλότητα (όπως την προσεγγίσαμε στην ενότητα 1.3.) Έτσι, η Πειθαρχία στον Εθνικοσοσιαλισμό όχι μόνον δεν ακυρώνει τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία του χαρακτήρος και της προσωπικότητος του κάθε μέλους της κοινότητος αλλά, αντιθέτως, τα αναδεικνύει στην πραγματική αυθεντική τους μορφή.

Η εθνικοσοσιαλιστική πειθαρχία δεν έχει, λοιπόν, την παραμικρή σχέση με μια έννοια «πειθαρχίας» όπως αυτή απαντάται σε μια κοινωνία μπολσεβίκων είτε στους σύγχρονους εκφυλισμένους στρατούς της Δύσεως, όπου η «πειθαρχία» του ατόμου καθορίζεται απλώς από τον φόβο τιμωρίας από τους ανωτέρους του. Διαφέρει επίσης από την εξωτερική και μόνον πειθαρχία, καθώς η εθνικοσοσιαλιστική πειθαρχία είναι πρωτίστως εσωτερική. Ακόμα, όμως, και από κοινότητες που διέπονται από συντροφικότητα και ομοψυχία, εάν η κοινή ψυχή δεν είναι συντονισμένη με τον «Κοινό Λόγο», η έννοια της «πειθαρχίας» από την οποία διέπονται εκπίπτει σε κατώτερο επίπεδο από την πραγματική της έννοια.

Βεβαίως είναι καλύτερα κάποιος που δεν διαθέτει το «Ηγεμονικόν» , δηλαδή κάποιον εσωτερικό ηγεμόνα, να βρίσκει κάποιον εξωτερικό, έλεγε ο Πλάτων. Διότι τουλάχιστον έτσι καταφέρνει να βρίσκει κάποια Τάξη μέσα στην Ψυχή του και κάποια Πυξίδα ώστε να διαφεύγει από το να παραπαίει στο Χάος. Αντίστοιχα ακόμα και μια μορφή εξωτερικής «πειθαρχίας», είναι πολύ προτιμώτερη από μια κατάσταση χαοτική, όπως είναι οι σημερινές κοινωνίες.

Όμως πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι μια τέτοια έννοια εξωτερικής «πειθαρχίας», που δεν έχει Μεταφυσική και Κοσμική διάσταση, αποτελεί εντελώς διαφορετική έννοια από αυτήν της Πραγματικής πειθαρχίας, όπως την περιγράψαμε παραπάνω, που είναι πρωτίστως εσωτερική.

Το παρακάτω παράδειγμα αποσαφηνίζει την διαφορά, δείχνοντας ότι αυτές οι δύο έννοιες, της εσωτερικής πειθαρχίας στον Φυσικό Νόμο και της εξωτερικής πειθαρχίας σε μια κοινωνία ή κοινότητα, μπορούν ακόμη και να έρθουν σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους:
Παρέχεται δε από τις κοινωνίες του μπολσεβικισμού, απόλυτα οργανωμένες και «πειθαρχημένες» κατά το σταλινικό πρότυπο. Σε κοινωνικές καταστάσεις που η Φυσική Ιεραρχία απουσιάζει, η Φυσική Τάξις έχει διαταραχθεί και ο Φυσικός Νόμος είναι κάτι άγνωστο , και όταν οι αποφάσεις έχουν ληφθεί δίχως κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον «Κοινό Λόγο», ο πραγματικά πειθαρχημένος Άριος ἀνθρωπος δεν θα εκδηλώσει οποιονδήποτε «ενθουσιασμό» στο να υποταχθεί σε μια τέτοια φαινομενική «�e80ειθαρχία». Ανάλογα με την κατάσταση, είτε θα μείνει αδιάφορος απέναντί της είτε, εάν νιώσει ότι του ζητείται να «πειθαρχήσει» σε κάτι που αντιβαίνει στην ίδια την εσωτερική του πραγματική Πειθαρχία, θα αντιδράσει , είτε ενστικτωδώς και αυθορμήτως, είτε απολύτως συνειδητά. Κάποιος που η κατανόησή του κινείται στο επίπεδο των Φαινομένων και δεν εμβαθύνει στο επίπεδο της Εσωτερικής Ουσίας θα πει ότι «αυτός ο άνθρωπος είναι απείθαρχος», ενώ, αντιθέτως, μια τέτοια «απειθαρχία» αποτελεί πραγματική και ουσιαστική Πειθαρχία και μάλιστα στην πιο αυθεντική της έννοια!

Η έννοια, λοιπόν, του φαινομενικά «απείθαρχου» ανθρώπου έχει τεράστια διαφορά από την έννοια του πραγματικά απείθαρχου , αυτού που είναι ανίκανος να πειθαρχήσει σε ο,τιδήποτε, διότι ο ίδιος ο εσωτερικός του κόσμος διέπεται από Χάος.

Όμως, στις Εθνικοσοσιαλιστικές κοινότητες η έννοια της «εξωτερικής» πειθαρχίας συμπίπτει απόλυτα με την έννοια της εσωτερικής πειθαρχίας, διότι, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, πηγάζει εξ αυτής - αλλά και καθώς οι δύο αυτές μορφές πειθαρχίας δεν αποτελούν σ᾿ εκείνες παρά πειθαρχία στον ίδιο ακριβώς Κεντρικό Άξονα, στην «Θέληση του Ενός», στον Φυσικό Νόμο και άρα στην πραγματικότητα αποτελούν μια και μόνον μορφή.

Βεβαίως σε μια εθνικοσοσιαλιστική κοινότητα δεν έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο αντιλήψεως του «Κοινού Λόγου» ούτε μπορούν να έχουν όλοι επίγνωση κατάλληλη, ώστε να μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τα πάντα και για τους πάντες. Έχοντας, όμως, αυτογνωσία και αντιλαμβανόμενοι τα όρια της δικής τους επιγνώσεως και έχοντας την πλήρη συναίσθηση ότι η κοινότητα διέπεται από Κοσμική Ιεραρχία, εμπιστεύονται πλήρως τους ανωτέρους τους και εφαρμόζουν με ενθουσιασμό τις υποδείξεις και τις διαταγές τους , που οδηγούν την Κοινότητα μπροστά, στον δρόμο της ανελίξεως και του Θεϊκού Φυσικού Νόμου. Βεβαίως όταν κάποιος έχει πραγματικά κατακτήσει την δύναμη μιας αυθεντικής επιγνώσεως και αληθείας πάνω σε κάποιο θέμα, είναι καθήκον του να διατυπώνει την γνώμη του ως αποτέλεσμα αυτής της επιγνώσεως, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του σεβασμού της Τάξεως και της Ιεραρχίας. Έτσι συνεισφέρει στην κοινότητα και βοηθά τους ανωτέρους του στο έργο τους, σεβόμενος όμως απολύτως κάθε εναλλακτική άποψη προερχομένη από οποιονδήποτε έχει ακόμη μεγαλύτερη επίγνωση επί του θέματος.


Διαστρεβλώσεις του Εθνικοσοσιαλισμού.

Προσδιορίσαμε, λοιπόν, την έννοια του Εθνικοσοσιαλισμού αλλά και τις έννοιες της Ελευθερίας, της Τάξεως, της Πειθαρχίας και της Ιεραρχίας, με μια Μεταφυσική και Κοσμολογική οπτική. Βεβαίως δεν είναι ούτε λειτουργικό ούτε εφικτό ούτε θα ήταν σωστό, σε κάθε κείμενο, σε κάθε εξέταση ενός οποιουδήποτε θέματος που κάνει κάποιος εθνικοσοσιαλιστής , να καταγράφει την σύνδεση του θέματος με την κοσμολογία και την μεταφυσική. Όμως θα πρέπει συνεχώς, μέσα στην συνείδησή του, να διαισθάνεται και να θυμάται συνεχώς αυτήν την σύνδεση. Διότι εάν η σύνδεση ξεχαστεί, τότε θα χαθεί και η ίδια η σύνδεση της σκέψεώς του με το πραγματικό «Είναι» και τότε το «νοείν» του θα εκπέσει στο φλοιικό και φλύαρο επίπεδο κάποιων από τις περιπτώσεις που θα περιγράψουμε παρακάτω.


Η αγνόηση της μεταφυσικής.

Εάν αφαιρεθεί από τον Εθνικοσοσιαλισμό η Μεταφυσική (όπως έχουν πράξει σήμερα αρκετές από τις ομάδες που τον επικαλούνται, μέσα από ένα πλήρη εκχυδαϊσμό) τότε μετατρέπεται σε έναν ακόμη «-ισμό» που, αν μιλήσουμε με κριτήριο την Ουσία , θα πούμε ότι δεν διαφέρει τελικώς σε τίποτε από όλους τους άλλους «-ισμούς», πέραν του ότι αυτός απομιμείται, κινούμενος σε ένα καθαρά υλιστικό επίπεδο, την αυθεντική έννοια του Εθνικοσοσιαλισμού.

Η αγνόηση της Κοσμολογικής διαστάσεως οδηγεί στον Δογματισμό.

Εάν πάλι υπάρχει μια «Μεταφυσική» ερμηνεία αλλά αγνοηθεί η Κοσμολογική διάσταση, τότε ο «Εθνικοσοσιαλισμός» μετατρέπεται απλώς σε ένα κλειστό «μεταφυσικό» δόγμα ηθικών αρχών και αξιών καταγεγραμμένων σε επίπεδο φράσεων, που καθεμία συνδέεται με μια καθορισμένη στενή και κλειστή ερμηνεία , που το μέγιστο βάθος της κάθε φράσεως θεωρείται γνωστό και δεδομένο. Επίσης στην πραγματικότητα μια τέτοια ερμηνεία δεν είναι ούτε Μεταφυσική, διότι «μεταφυσική» σημαίνει να προσεγγίζει κανείς την έννοια του Φυσικού πνεύματος σε ένα ανώτερο επίπεδο από αυτό του υλισμού, δεν σημαίνει να αποκόπτεται κανείς εντελώς από το Φυσικό και Κοσμικό πνεύμα.

Ένα τέτοιου τύπου δόγμα, όχι μόνο δεν είναι καθόλου ευέλικτο, αλλά λειτουργεί ως ένας στείρος ηθικισμός, που διέπεται από μια «κατανόηση» στα πρότυπα μιας αυστηρής εφαρμογής και τηρήσεως «κανόνων». Ακόμα και αν οι αξίες και οι κανόνες αυτοί έχουν κληρονομηθεί λόγω παραδόσεως και κρύβουν μέσα τους μεγάλο βάθος και αυθεντική Κοσμική και Αρία Ιερότητα , εάν αγνοηθεί είτε εάν χαθεί η Κοσμολογική τους κατανόηση, τότε , με το πέρασμα του χρόνου, αυτή η αποκοπή, θα έχει ακριβώς τις ίδιες συνέπειες που είχε η αποκοπή της Μεταφυσικής από την Κοσμολογία που κάποτε επέβαλε δολίως ο Ιουδαϊσμός. Έτσι ένα τέτοιο υποθετικό «εθνικοσιαλιστικό» δόγμα, εάν ποτέ θα μπορούσε να υπάρξει, παρ᾿ ότι θα είχε ως αφετηρία την υιοθέτηση αυθεντικών Αρίων και Κοσμικών αξιών, σταδιακά θα είχε αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά «Γιαχβεϊσμού» , οι φορείς του χαρακτηριστικά Ιουδαίων «ιερέων» και ακόμα και η κατανόηση της έννοιας της «πειθαρχίας» , τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής, θα είχε αλλοιωθεί και θα είχε αρχίσει να παίρνει στοιχεία του τύπου της Ιουδαιοχριστιανικής «Ιεράς Εξετάσεως».

Ως χαρακτηριστικότατο παράδειγμα μπορεί κανείς να δει κάποιες φράσεις της Καινής Διαθήκης, κάποιες από τις οποίες έχουν ληφθεί σχεδόν αυτούσιες από την Αρία παράδοση. Ο Ιουδαιοχριστιανισμός είτε αδυνατεί να τις ερμηνεύσει , είτε τους προσδίδει ερμηνείες εντελώς ξένες με το αυθεντικό τους περιεχόμενο, καθώς μέσα από την πλήρη διαστροφή και παρακμή αιώνων, που ξεκίνησε άμεσα από την ίδια την ερμηνεία του Σαούλ («Αποστόλου Παύλου») και συνεχίστηκε από πλήθος φανατικών δογματιστών, έχασε κάθε υπόβαθρο ώστε να μπορεί να τις κατανοήσει πραγματικά. Ο Ιουδαιοχριστιανισμός διαθέτει ένα μεγάλο πλήθος από φράσεις και «νόμους», που τους μεταχειρίζεται ως στείρους «κανόνες», που «ισχύουν επειδή έτσι είπε ο Χριστός» και που ο Χριστιανός μαθαίνει ότι ούτε μπορεί , ούτε πρέπει να προσπαθήσει να τους κατανοήσει, κατά την Ιουδαϊκή εκδοχή του δόγματος «πίστευε και μη ερεύνα.» Αντιθέτως, όμως, με το νόημα που αποδίδουν στην τελευταία φράση οι Ιουδαίοι, η διαδικασία της προσεγγίσεως της πραγματικής Αληθείας είναι η εσωτερική αναζήτηση, η εσωτερική έρευνα (όπως εξηγήσαμε στην ενότητα 1.4.)

Ο Εθνικοσοσιαλισμός, όμως, δεν αποτελεί δόγμα με μια τέτοια τουλάχιστον έννοια, όπως αυτή που περιγράψαμε παραπάνω, αλλά δρόμο προσεγγίσεως από τον άνθρωπο της Κοσμικής Θεϊκής Αληθείας και ζώσα κοσμοαντίληψη. Και αυτός ο δρόμος, δεν έχει τέλος, όπως και η εμβάθυνση στην κατανόηση κάποιων αληθειών και εννοιών. Αντίθετα, οι δογματιστές θεωρούν συχνά ότι μέσα στα «Ιερά βιβλία» τους περιέχονται τα πάντα όσα είναι δυνατόν να γνωρίσει ο άνθρωπος και ότι η δική τους ατομική και συλλογική κατανόηση για την κάθε έννοια είναι και η βαθύτερη δυνατή – αποτελώντας, μάλιστα, και το απόλυτο κριτήριο «ορθότητος».
Εξηγήσαμε, λοιπόν, ότι εάν αγνοηθεί η κοσμολογική διάσταση, ο «Εθνικοσοσιαλισμός» μετατρέπεται σε δόγμα και αρχίζει να διαστρέφεται σε «Γιαχβεϊσμό», καθώς αποκόπτεται από την διαδικασία προσεγγίσεως της Κοσμικής Αληθείας.

Η διαστροφή της Αρίας παραδόσεως από τον Ιουδαϊσμό.

Πρέπει επίσης να προσεχθεί ιδιαίτερα, ο μελετητής της Αρίας παραδόσεως να μη παρασυρθεί από την επιρροή του Ιουδαϊσμού πάνω σε διάφορες παραδοσιακές θρησκείες αλλά και σε ρεύματα εσωτερισμού και στις διαστρεβλώσεις που επέφερε αυτή η επιρροή. Μέσα στο πνεύμα της ονομαζόμενης «Νέας Εποχής» εμφανίζεται μεγάλο πλήθος ψευδο-εσωτεριστών και χυδαίων διαστρεβλώσεων παραδοσιακών θρησκειών αλλά και η προσπάθεια να εμφανισθούν όλες οι θρησκείες και οι παραδόσεις όλων των Φυλών της Γης, ως διαφορετικές εκφράσεις Ενός Υπερκοσμικού Ιουδαϊκού «Θεϊκού» πνεύματος , ως διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας της παραδόσεως του Ιουδαϊσμού, παρουσιαζόμενης και ως «Θεϊκής». Έτσι αλλοιώνουν το περιεχόμενο διαφόρων παραδόσεων και τις παρουσιάζουν με μια επίπλαστη διαστροφική και διεστραμμένη εκδοχή τους, κατάλληλα προσαρμοσμένη στα μέτρα της Ιουδαϊκής παραδόσεως περί «θεού» Γιαχβέ.
Παραδόσεις όπως του Ινδουϊσμού και του Βουδισμού, οι φορείς του «Νεοεποχίτικου» Σιωνιστικού αντιπνεύματος τις εμφανίζουν σε ένα εντελώς ρηχό επίπεδο και ως εμπορεύσιμο είδος - και συχνά υπό εντελώς διεστραμμένες από τον Ιουδαϊσμό εκδοχές τους, που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το πραγματικό αρχικό περιεχόμενο των παραδόσεων αυτών, εκτός από την χρήση κοινών ονομάτων για τις έννοιες, κάποια κοινή ορολογία , κοινά ονόματα θεοτήτων και κάποιες χαμηλοτάτου επιπέδου διεστραμμένες ερμηνείες των αυθεντικών κειμένων.
Η αρχαία Ελληνική φιλοσοφία και η αρχαία Ελληνική θρησκεία, εμφανίζονται επίσης μέσα από μεγάλο πλήθος διατροφικών παραμορφώσεων. Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν τους αρχαίους έλληνες φιλοσόφους ως προδρόμους του Ιουδαιοχριστιανισμού , άλλοι ως προδρόμους του «ορθολογισμού» και του εκφυλισμένου και απονευματοποιημένου δυτικού υλιστικού πολιτισμού της εποχής μας. Ενώ ο Άριος πολιτισμός είναι Ηλιακός, Ουράνιος και πολιτισμός του Φωτός, προσπαθούν συστηματικά να εμφανίσουν την αρχαία ελληνική θρησκεία ως σεληνιακή, χθόνια και γεωκεντρική, χαρακτηριστικά που είχαν οι Σημιτικές θρησκείες. Κάποιοι άλλοι έχουν πανηγυρικά μετατρέψει την αρχαία ελληνική θρησκεία σε «μασκαράτα και τουριστική ατραξιόν», άλλοι πάλι σε ένα δόγμα φανατικών, αποκεκομμένο από κάθε είδους κοσμολογική και αυθεντική μεταφυσική αρχή - και άλλοι πάλι σε δεισιδαιμονικές σαμανικού τύπου τελετές εξευμενισμού των φυσικών φαινομένων.
Είναι σήμερα απόλυτα αναμενόμενο, ο αφελής που ξεκινάει να ασχοληθεί με τέτοια θέματα να πέσει στα δίχτυα τέτοιου είδους ομάδων και να καταλήξει να εγκλωβισθεί στα δίκτυα της ανοησίας, της παράνοιας ή ενός δρόμου που, περνώντας μέσα από ψευδοεσωτερισμούς και διεστραμμένες ερμηνείες αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, να οδηγεί σταδιακά στην αποδοχή του Εβραϊκού τρόπου σκέψεως υπό διάφορες εκδοχές και μορφές του και υπό την αχλύ της ψευδαισθήσεως, ότι αυτός ταυτίζεται κατά βάθος με τον Άριο και Ελληνικό και αυτό να γίνεται με έναν τρόπο που να τον νομίζει κανείς ως «εσωτερική αναζήτηση» και «σταδιακή φώτιση και συνειδητοποίηση».

Κάποιες μεταλλάξεις και διαστροφές απαιτούν ένα επίπεδο κατανοήσεως και λεπτής διακρίσεως αρκετά υψηλό, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή η διαφορά τους από την αυθεντική Αρία παράδοση. Έτσι, τέτοιες μεταλλάξεις έχουν την δυνατότητα να παρασύρουν ακόμη και άτομα που προχώρησαν κάποια πρώτα βήματα σε σωστό δρόμο αλλά που δεν διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο κατανοήσεως και εσωτερικής πνευματικότητος και ενοράσεως ούτε την απαιτούμενη πραγματική εσωτερική αρμονία και Ψυχικό συντονισμό με το Κοσμικό Θεϊκό Κέντρο, ώστε να είναι εις θέσιν να αντιληφθούν την πραγματική έννοια κάποιων θεμάτων με τα οποία καταπιάστηκαν προσπαθώντας να «ανελιχθούν».


Ένας «παγανισμός» που δεν υπήρξε ποτέ παρά μόνο ως συκοφαντίες των Ιουδαιοχριστιανών.

Μια άλλη παρανόηση που παρατηρείται συχνά είναι η παρουσίαση των αρχαίων θρησκευτικών παραδόσεων μέσα από μια χαμηλού επιπέδου «μεταφυσική», που εκπίπτει σχεδόν στο επίπεδο του υλισμού, μέσω της αντιλήψεως των θεοτήτων σε ένα επίπεδο και μόνο απλών καιρικών και γεωφυσικών φαινομένων και ιδιοτήτων της ύλης αλλά και της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Εμφανίζουν τον Φυσικό Νόμο ως μια μορφή νόμων που διέπουν την Ύλη, κάτι αντίστοιχο με τις σημερινές, φιλοσοφικώς και πνευματικώς ανερμάτιστες «επιστήμες» της φυσικής και της βιολογίας, αποκομμένο από κάθε στοιχείο πραγματικά Θεϊκό, από κάθε Αριστοκρατικό και Ηρωϊκό πνεύμα και πρότυπο ζωής, από κάθε αληθινή πνευματική επαγρύπνηση.

Η δημιουργία, δηλαδή, ενός νέου «μυστικισμού» δεισιδαιμονιών, με μοναδικό σκοπό των εξευμενισμό φυσικών δυνάμεων υπό την προσέγγιση ενός υλιστικού ωφελιμισμού, που συνυπάρχει με μια έλλειψη ηθικών αναστολών με πρόσχημα την απόρριψη της Ιουδαιοχριστιανικής «αμαρτίας» και μια βέβηλη κουλτούρα χυδαίου υλισμού και μοιρολατρίας.

Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν αποτελεί αναβίωση της αρχαίας θρησκείας αλλά τέτοια θρησκεία δεν υπήρξε ποτέ πριν από τον 20ο αιώνα, μέσα στον οποίον κάποιοι ανόητοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια νέα θρησκεία, που να συρράπτει όλα τα συκοφαντικά ψεύδη τα οποία ο Ιουδαιοχριστιανισμός απέδιδε στην αρχαία θρησκεία, θέλοντας να την παρουσιάσει ως μια χυδαία ανήθικη και υλιστική μοιρολατρική ειδωλολατρία ωφελιμιστικού εξευμενισμού καιρικών και γεωφυσικών φαινομένων και πλήρους υλιστικής ηθικής καταπτώσεως. Οι Ιουδαιοχριστιανοί , όπως ακριβώς και οι Εβραίοι, προσπαθούσαν πάντοτε να ανυψώνουν τους εαυτούς τους μέσω της δυσφημίσεως όλων των άλλων θρησκειών, κατ’ εξοχήν δε των προχείρως αρχαιόθεν κατασυκοφαντουμένων «Εθνικών», χαρακτηρισμός που αρχικώς παρέπεμπε στους Έλληνες και λοιπούς Αρίους «Γκόιμ»!!!

Όπως εξηγεί ο Ιούλιος Έβολα, «αυτό που διέκρινε περισσότερο τον προχριστιανικό κόσμο , σε όλες τις μορφές του, δεν ήταν η δεισιδαιμονική θεοποίηση της φύσης αλλά η διά συμβόλων κατανόησή της, λόγω της οποίας κάθε φαινόμενο και κάθε γεγονός παρουσιαζόταν ως η αισθητή αποκάλυψη ενός υπεραισθητού κόσμου. Η παγανιστική κατανόηση του κόσμου και του ανθρώπου χαρακτηριζόταν ουσιωδώς από έναν ιερό συμβολισμό.»

Τα τελευταία χρόνια επίσης έχει εμφανισθεί μια νέα «μόδα» , που διαδίδεται ευρύτερα από κάποιους που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον σκοπό το «black metal» που σήμερα πουλάει αρκετά ως εμπορικό προϊόν. Κατασκεύασαν ένα νέο είδος «παγανισμού», αυτό το οποίο με πρόφαση έναν «αντιχριστιανισμό», αποδέχεται όλες τις συκοφαντίες του Ιουδαιοχριστιανισμού και των Σιωνιστών για τις Άριες θρησκείες. Παριστάνουν τους Αρχαίους Θεούς ολόκληρης της Ευρώπης ως υπηρέτες ενός ουσιαστικότατα Σημιτικού σκοτεινού «Θεού», ενός «Βεελζεβούλ», που για τους Εβραίους ισοδυναμούσε με τον «Διάβολο». Παρουσιάζουν ακόμα και τους επί κεφαλής του Γερμανικού Γ Ράιχ ως λάτρεις του «Σατανά», με τις ιδιότητες που του αποδίδει η Ιουδαϊκή Εβραϊκή παράδοση και οι σχετικές με αυτήν θρησκείες. Οι Ιουδαιοχριστιανοί συκοφάντησαν ακόμη και την έννοια το�e85 Δαίμονος, που συμβόλιζε το ενδιάμεσο κοσμικό πνεύμα ανάμεσα στον Θεό και τον Άνθρωπο και τον ταύτισαν με κάποια πνεύματα που για τους Εβραίους αποτελούσαν σύμβολα της διαστροφής και διαβολής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επίσης , ενώ είναι γνωστό ότι ο Ιουδαιοχριστιανισμός είναι μια θρησκεία του Τάφου, αντίθετα με την Αρία ηλιακή θρησκευτική παράδοση της Ζωής, και ενώ ήταν γνωστό ότι οι Σημιτικοί λαοί και ιδιαίτερα οι Εβραίοι επεδίδοντο σε σεληνιακές και υποχθόνιες αιμοσταγείς τελετές όπου έκαναν ανθρωποθυσίες, τώρα προσπαθούν κάποιοι μέσα από το «black metal» να αντιστρέψουν πλήρως την πραγματικότητα, μιλώντας μεν για Θεότητες από την Αρία παράδοση και μιλώντας για Εθνικοσοσιαλισμό αλλά βάζοντάς τα αυτά μαζί με τάφους, ζόμπι και σεληνιακές τελετές. Εκτός από την προσπάθεια να τα διαδώσουν μέσα από την μουσική, στην Ελλάδα έχουν γραφεί από «εθνικιστές» μέχρι και συλλογές ποιημάτων τέτοιου είδους, που εντέχνως προσπαθούν να παρουσιάσουν την αρχαία ελληνική παράδοση και θρησκεία ως σημιτικής και σεληνιακής υφής και ουσίας και αναφέρονται και σε ανθρωποθυσίες.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι όλα αυτά αποτελούν Εβραϊκές και σκοταδιστικές Σημιτικές παραδόσεις, που καμιά απολύτως σχέση δεν έχουν με την Αρία παράδοση και θρησκευτική αντίληψη - και από τις οποίες κανείς συνειδητοποιημένος δεν δικαιολογείται να παρασύρεται.

Εξ άλλου είναι θλιβερώς οικεία η συναφής εκείνη τάσις κάποιων συμπλεγματικών και ψυχονοητικώς διαταραγμένων μικρανθρώπων να ταυτισθούν με την μαζικώς προσλαμβανομένη «επιφάνεια» των Εθνοκοινοτικών Ιδεωδών, όχι όμως όπως πράγματι αυτά είναι αλλά όπως διαστρέφονται από ΜΜΕ και το εν γένει Σύστημα, καθώς έτσι ακριβώς αυτά απευθύνουν αυτομάτως γοητευτική έκκληση προς τα αρρωστημένα τους ιδιαίτερα γνωρίσματα, παρέχοντας εξαιρετικήν υπηρεσία στους Εχθρούς μας - καθώς επαληθεύουν ακριβώς τις υπ᾿ εκείνων καλλιεργούμενες προκαταλήψεις και απολιθωμένους προϊδεασμούς τόσο περισσότερο, όσο εντονώτερα «δραστηριοποιούνται»: προφανώς η μόνη υπηρεσία στην Υπόθεσή μας για τους πλείστους εξ αυτών, δηλαδή εξαιρέσει τυχόν καλής προαιρέσεως ατόμων που συμπαρασύρονται λόγω και ηλικίας, θα ήταν να εξαφανισθούν εντελώς – αφού η ίδια τους η παρουσία αποτελεί όπλο ισχυρότατο στα επιτήδεια χέρια του Εχθρού! Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα «ξαδέρφια» τους του φαλκιδευμένου «σατανοπαγανιστικού» χώρου – πού, άλλως τε, συχνά είναι τα ίδια ακριβώς άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.